42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Adwent 2016

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak był za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem syna Człowieczego (…).

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. (…) Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Mt 24, 37-39.42.44

Radujcie się… Pan jest blisko! (Flp 4,4a.5b)

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Bóg przychodzi do człowieka, warto  otworzyć się na ten wymiar naszej wiary, wówczas będzie ona żywa i będzie przemieniała nasze życie. Razem z Maryją, która prowadzi nas przez Adwent, w modlitwie Anioł Pański możemy otwierać się na Jego ożywiającą obecność.

Adwent to nie tylko okres liturgiczny w Kościele, który ma przygotować na obchodzenie Uroczystości  Narodzenia Pańskiego, ale również czas, w którym jesteśmy zaproszeni do tego, aby przygotować się na powtórne przyjście Jezusa, w pełni chwały i majestatu.

Przeżywanie Adwentu może dokonywać się w modlitwie osobistej, w owocnym udziale w niedzielnej Eucharystii i w codziennych Roratach, jak również w rodzinie, wraz z dziećmi, co ma również wymiar apostolski. W domu możemy przygotować odpowiednie dekoracje, lampiony, wieniec adwentowy oraz kalendarz adwentowy z rozmaitymi zadaniami dla młodszych i starszych członków rodziny (przykładowe zadania poniżej).

Warto w modlitwie osobistej zastanowić się jak Pan chce mnie przygotować na swoje ostateczne przyjście. W jaki sposób ja otwieram się na Jego działanie wykonując swoje zwykłe, codzienne obowiązki i pracę, wchodząc w relacje z bliskimi i nieznajomymi. W jaki sposób mogę czuwać i być gotowym na Jego przyjście?


Przykładowe zadania do kalendarza adwentowego:

 • Zrób łańcuch choinkowy razem z całą rodziną.
 • Przygotuj własnoręcznie wykonane kartki świąteczne.
 • Dla dziecka: Przygotuj własnoręcznie zrobiony upominek/kartkę świąteczną dla pani w przedszkolu lub szkole.
 • Pomóż zrobić świąteczne zakupy. Może zrób je dla kogoś potrzebującego?
 • Pomóż w przygotowaniach świątecznych w parafii (sprzątanie/dekorowanie/udział w akcji charytatywnej dla potrzebujących).
 • Dla dziecka: Napisz list do św. Mikołaja.
 • Dla dziecka: Napisz lub narysuj podziękowania za prezent z okazji Mikołaja.
 • Razem z resztą rodziny nauczcie się jednej całej kolędy.
 • Zagrajcie rodzinnie w jakąś grę planszową.
 • Dla dziecka: Zrób porządek w swoich zabawkach, oddaj jakąś niezniszczoną dla biednych dzieci.
 • Przeczytaj fragment z Pisma Świętego dotyczący narodzin Jezusa.
X