42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uczestnicząc w procesji Bożego Ciała jesteśmy wezwani do tego, by podziękować Bogu swoją obecnością i modlitwą za dar Najświętszego Sakramentu ofiarowany nam wszystkim w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Eucharystia jest naszym pokarmem na życie wieczne, pięknie o tym mówi autor Hymnu Etiopskiego. Bez Niego nie jesteśmy w stanie dostąpić zbawienia.

Tekst Hymnu może stać się treścią dla medytacji na dzisiejszą Uroczystość, w czasie której jesteśmy zaproszeni do tego, aby w sposób szczególny otworzyć się na prawdziwą i rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i podążać za nim w każdym dniu naszego życia.

Chleb niebiański dał nam Pan
na życie wieczne.

Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony.
Ciało Pana i Krew drogocenną.
Chleb przemienił Pan, Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
Radujcie się sprawiedliwi w Panu, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, w cieniu którego śpiewają Serafiny.

Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
“To Ciało spali ciernie grzechów,
i oświeci dusze ludzi przyjmujących Boski Pokarm.

X