dni-skupienia

Dni Skupienia w Porszewicach

W naszym domu rekolekcyjnym odbywają się dni skupienia. Są one jednym ze środków formacyjnych jakie można podjąć pragnąc przeżyć odnowę duchową – zbliżyć się do Boga poprzez modlitwę, refleksję nad sobą i wyciszenie z dala od codziennego zgiełku. Ośrodek Uroczysko Porszewice gościł różnorodne grupy pragnące przeżyć swoje dni skupienia. Do tej pory odbyły się min. skupienia:

  • Skupienie dla neoprezbiterów

Dwudniowe skupienie organizowane przez Archidiecezję Łódzką skierowane do nowo wyświęconych księży. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Msza Święta wraz z naukami miały służyć pogłębieniu formacji neoprezbiterów. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

  • Skupienie dla organistów

Archidiecezja Łódzka zorganizowała dniu 23.02.2012 skupienie dla organistów. Mieli oni okazję pogłębić swoją wiedzę na temat znaczenia psalmu responsoryjnego. Wzięli również udział w cyklu wykładów i zajęć praktycznych dotyczących akompaniamentu liturgicznego, śpiewu mszalnego oraz pieśni ku czci błogosławionego Jana Pawła II. Skupienie uwieńczono wspólnym nabożeństwem. Podobne skupienia odbywają się zwykle dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

  • Dzień skupienia Akcji Katolickiej

W Porszewicach w dniu 19.11.2011, a także w ostatni weekend listopada 2012 r. miało miejsce skupienie dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Akcja Katolicka zrzesza świeckich katolików pragnących w zorganizowanej formie oraz we współpracy z hierarchią kościelną uczestniczyć w apostolskiej misji Kościoła. Galeria zdjęć: http://archidiecezja.lodz.pl/new/?act=zdjecia&id_gal=574

  • Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy

W okresie Wielkiego Postu odbyło się skupienie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej posługujących w Archidiecezji Łódzkiej. W konferencji dotyczącej męki i śmierci Jezusa Chrystusa opisanej w Ewangelii św. Jana, a także poprzez udział w liturgii pokutnej i nabożeństwach 110 szafarzy miało możliwość odnowienia się w swoim posłannictwie. Skupienia odbywające się w Adwencie są bezpośrednim przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. W trakcie ostatnich skupień Szafarze uczestniczyli w dialogach o wierze prowadzonych przez ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w łódzkiej Katedrze. Więcej na temat: http://ekai.pl/diecezje/lodzka/x64465/lodz-nadzwyczajni-szafarze-na-skupieniu/

  • Skupienie dla duszpasterzy nauczycieli

Księża z całej Polski uczestniczyli w skupieniu dla duszpasterzy nauczycieli. Wspólna modlitwa, wymiana doświadczeń duszpasterskich w zakresie bieżących problemów na gruncie formacji pedagogów i udział we Mszy Świętej wsparły kapłanów w ich codziennej pracy. Spotkaniu przewodniczył bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli. Więcej na temat: http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=3868f3cf3eae10d7cd49ccc00a935dc4