42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Dzień skupienia dla uczestników IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

21 września 2019 roku odbyło się w Ośrodku Konferencyjno – Rekolekcyjnym Archidiecezji łódzkiej w Porszewicach skupienie dla członków IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Po skupieniu rozpoczęła się sesja nadzwyczajna związana z dyskusją i głosowaniem nad przyjęciem draftu z I części Synodu poświęconej młodzieży.

Skupienie rozpoczęło się od wprowadzenia, którego dokonał Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter tego spotkania, gdyż większość dnia członkowie Synodu spędzą na skupieniu i modlitwie. Tytułem usprawiedliwienia zmiany daty skupienia, a jednocześnie ogłoszenia pewnej ważnej nowiny Ksiądz Arcybiskup podzielił się z uczestnikami skupienia radością ze spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w minionym tygodniu podczas pobytu w Rzymie. Tam również zapadła bardzo ważna decyzja o powołaniu seminarium Redemptoris Mater w Łodzi. Ksiądz Arcybiskup powiedział, iż właśnie dziś podpisał dekret o erygowaniu tego seminarium i mianowaniu jego rektora.

Następnie rozpoczęła się konferencja, którą wygłosił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki. Ksiądz Arcybiskup podejmując refleksję na tekstem biblijnym z Dz 1 zwrócił uwagę zgromadzonych na istotną pracę, jaką Kościół musi podjąć nad sobą, aby mógł potem wyjść do innych. Na Synodzie zastanawiamy się, w jaki sposób wyjść do innych. Jak podjąć misję Kościoła na nowo. To wyjście dzisiaj nie jest proste dlatego, że są w Kościele rozmaite miejsca słabe, które można by opisać słowem „kryzys”.

Po konferencji Księdza Arcybiskupa członkowie Synodu udali się na adorację do kaplicy. Podczas adoracji miała miejsce skrutacja Pisma Świętego. Każdy z członków Synodu otrzymał kartkę z tekstem z Dz 1,21-22: „Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.

Po obiedzie o godz. 14.15 członkowie Synodu ponownie zgromadzili się w sali konferencyjnej i wysłuchali konferencji Księdza Biskupa Marka Marczaka, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej. Ksiądz Biskup oparł swoją konferencję na 12 rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Św. Paweł napisał list do wspólnoty bardzo młodej w Koryncie, do wspólnoty, gdzie pojawiały się wpływy pogańskie. Była to wspólnota bardzo bogata w dary Ducha. W liście pojawia się ton polemiczny wobec tendencji, które zaniedbywały mądrość krzyża. Ta sytuacja Kościoła w Koryncie może być odczytana  przez nas łatwo jako nasza sytuacja (także we wspólnocie współczesnego Kościoła uwidaczniają się trudności z moralnością). Nasza droga synodalna skupia się na pokazaniu rozmaitych problemów i wyzwań. W tym opisie biblijnym uderzają nas ogromne trudności. Św. Paweł przypomina w tym kontekście o bogactwie darów Ducha Świętego. Również nasz Kościół jest bardzo bogaty i bardzo różnorodny. Ciało składa się z wielu członków. Każdy z nas jest ważny. Kościół jest bogaty rozmaitością funkcji swoich członków w jednym Ciele. Każdy z tych członków jest potrzebny całemu Ciału.

Po konferencji Księdza Biskupa Marka Marczaka Ksiądz Arcybiskup dokonał wprowadzenia do pracy w grupach. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy. Podczas pracy w grupach mieli udzielić odpowiedzi na cztery pytania postawione przez Księdza Arcybiskupa:

  • Jak upodmiotowić ludzi w Kościele?
  • Jak czynić wspólnym cierpienia i radości poszczególnych członków?
  • Jak jest nasz stosunek do chorego członka?
  • Jak rozeznać swoje dary i miejsce w Kościele, jak rozeznawać dary innych w Kościele?

Spotkanie zakończyło się odmówieniem modlitwy w intencji Synodu i błogosławieństwem udzielonym przez Księży Biskupów.

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl

X