42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Idźcie i głoście – Światowy Dzień Misyjny

Na świecie pracuje 350 tys. misjonarzy, z czego 2 tys. to Polacy. W niedzielę – w Światowy Dzień Misyjny – we wszystkich kaplicach i kościołach odbędzie się zbiórka pieniędzy na pomoc misjonarzom.

Co roku w przedostatnią niedzielę października obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny, w Polsce znany jako Niedziela Misyjna.

W tym roku Niedziela Misyjna będzie obchodzona pod hasłem „Idźcie i głoście”. Tego dnia we wszystkich kościołach i parafiach na całym świecie przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny podkreślił m.in., że Papieskie Dzieła Misyjne są „cennym narzędziem, by wzbudzić w każdej wspólnocie chrześcijańskiej pragnienie wyjścia poza własne granice i ze swoich zabezpieczeń, aby wypłynąć na głębię i głosić Ewangelię”.

Zaznaczył, że świat potrzebuje przede wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Poprzez Kościół kontynuuje On swoją misję Miłosiernego Samarytanina, opatrując krwawiące rany ludzkości oraz misję Dobrego Pasterza, nieustannie poszukując tych, którzy się zagubili na drogach zagmatwanych i prowadzących donikąd

— podkreślił Franciszek.

Pamiętajmy w modlitwach o misjonarzach i wspierajmy ich dzieła.

X