najswietszy-sakramet

Inne rekolekcje jakie się odbyły u nas w Ośrodku

  • Rekolekcje dla duszpasterzy młodzieży

W Porszewicach w dniach 18-20.06.2013 Klaretyn ojciec Marcin Kowalewski poprowadził rekolekcje skierowane do duszpasterzy młodzieży. Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, udział we Mszy Świętej oraz spotkania i dyskusje na temat problemów młodzieży i ich możliwych rozwiązań wsparły pracę księży na co dzień pracujących z młodym i różnych środowisk.

Relacja fotograficzna: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460576527361099.1073741841.168636609888427&type=3

  • Oaza Modlitwy Ruchu Światło-Życie

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie zorganizowała rekolekcje zwane Oazą Modlitwy. Pogłębiona praktyka modlitwy własnej i wspólnotowej, jak również zajęcia warsztatowe dostarczające niezbędnej wiedzy pomogły uczestnikom odnowić zapał posługi modlitewnej.

Więcej na temat: http://oazamodlitwy.blogspot.com/2013/06/porszewice-om.html

Relacja fotograficzna: https://plus.google.com/photos/109740788015010483865/albums/5890861564693037105?banner=pwa

  • Warsztaty pogłębiania wiary, Rycerze Kolumba

Wspólnota Rycerze Kolumba zorganizowała dla swoich uczestników warsztaty, których celem było pogłębienie wiary. Rycerze Kolumba są katolicką i bratnią organizacją dla mężczyzn pragnących służyć Kościołowi oraz wspierających najbardziej potrzebujących. Skupienie prowadził ks dr Tomasz Kraj, Kapelan Stanowego Pomocniczego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, a temat rekolekcji związany był z rozważaniem encykliki Lumen Fidei.

Więcej na temat: http://www.rycerzekolumba.com/polska/ftp/zbroja/Zbroja-nr_001.pdf

(str.4 Biuletynu)