42 211-85-00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Konferencja z cyklu – miejsca przyjazne ludziom i środowisku

W dniach 1-2 lipca b.r. odbyła się I Konferencja z cyklu „LASY, PARKI I OGRODY – MIEJSCA PRZYJAZNE LUDZIOM I ŚRODOWISKU”, która miała miejsce w auli Ośrodka Konferencyjno-Rekolekcyjnego Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach oraz w auli Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie.

Patronat honorowy

  • Władysław ZIÓŁEK – Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Łódzki
  • Janusz ZALESKI – Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody
  • Marian PIGAN – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
  • Alojzy SZYMAŃSKI – Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Tomasz BORECKI – Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji
  • Witold STĘPIEŃ – Marszałek Województwa Łódzkiego
  • Zbigniew DYCHTO – Prezydent Miasta Pabianic
  • Henryk Gajda – Wójt Gminy Pabianice

Konferencja poświęcona była konstruktywnej wymianie poglądów i doświadczeń wśród wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad kondycją współczesnego człowieka w kontekście korzystania przez niego z zasobów przyrodniczych, w szczególności lasów, parków i ogrodów, w sposób użyteczny dla ludzi i przyjazny dla środowiska.

Konferencja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Lasu.

Przeznaczona dla ludzi nauki, kultury, sztuki, religii, a także instytucji i urzędów publicznych zarządzających zasobami ludzkimi i ochroną przyrody oraz leśników i przyrodników.

Panel zarządzania zgodami

X