42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Maryja Róża Duchowna a Godzina Łaski

8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi – tego dnia w 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja powiedziała:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

Objawienia Maryi Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 r. w szpitalu w Montichiari we Włoszech. Pierina Gilli, która była pielęgniarką, ujrzała kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę zdobiły trzy róże: biała (oznaczająca mądrość Bożą, światło, nieskazitelność, czystość, ład, moc stwórczą, harmonię), czerwona (przedstawiająca miłość Boga, sprawiedliwość, miłosierdzie, królewską władzę sędziowską, moc Bożą, krzyż, zbawienie, Krew Chrystusa) i złota (ukazującą świętość Boga, Jego Majestatu, Wszechmocy i Królewskiej godności, jest obrazem Królowej Nieba i Ziemi, Oblubienicy Ducha Świętego i potężnych Mocy Bożych).

Maryja ukazując się w Montichiari trzymała różaniec zakończony złotym medalionem. Wyjaśniła: „Życzę sobie, aby według tego wzoru, jaki tu pokazuję, wybito medalion z napisem na jednej stronie Rosa Mystica, a na odwrotnej »Maryja Matka Kościoła.«” Następnie dodaje: „Pan przysłał mnie do obranego przez siebie Montichiari, abym przyniosła dar Jego miłości, dar źródła łask i dar medalionu mojej macierzyńskiej miłości. Spójrz, pośredniczyłam, aby rozpowszechnić ten medalion: podarunek powszechnej miłości. Moje dzieci będą mnie nosiły na swych sercach. Wszędzie mnie zaniosą. Wszystkim obiecuję moją macierzyńską ochronę pełną łask. Obecnie chce się zniszczyć cześć i miłość ludzi względem mnie. Ale medalion mojej macierzyńskiej miłości jest znakiem, że moje dzieci mają mnie zawsze przy sobie, Matkę Pana! Matkę ludzkości. Oto jest to zwycięstwo powszechnej miłości! Błogosławieństwo Pana i moja miłość są zawsze z tymi dziećmi, które się do mnie uciekają!”.

Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i pokorę. Przy kolejnych objawieniach nakazywała szczególną modlitwę za osoby duchowne. Pragnęła także ustanowienia święta ku czci Róży duchownej. Objawienia te trwały do 1976 roku. Zostały uznane przez Kościół Katolicki 15 sierpnia 2000 roku – biskup Bresci, ks. Giulio Sanguinetti, uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari.

X