42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Miłość motywem wszelkich Twoich czynów

30″Dziecko Moje, zważ na to, że motywem moich wszelkich twoich czynów
wewnętrznych jak i zewnętrznych, wszelkich twoich reakcji na to, co
cię dotyka w jakikolwiek sposób (pozytywny czy negatywny) ze strony
twoich bliźnich, na to co przynoszą wydarzenia, w jakich uczestniczysz –
powinna być miłość. Miłość do twojego Boga i do wszystkiego, co stworzył.

Nie osądzaj nikogo: ani bliźniego, ani siebie. Kochaj miłością współczu-
jącą, wspomagającą, czule otulającą wszystko, co dane jest ci dostrzec
i poznać. Idź przez świat jak Ja, by zbawić przez miłość do wszelkiego
stworzenia. Nie potępiaj w sercu swoim nikogo, lecz zbawiaj miłością
choćby ukrzyżowana była miłość twoja.”

Fragment z książki Alicji Lenczewskiej “Słowo pouczenia”

 

Alicja Lenczewska ze Szczecina, nauczycielka, która żyła Chrystusem i zmarła w opinii świętości. Jej objawienia są przedmiotem badań ze strony Kościoła.

Lenczewska otrzymała dar cierpienia ekspiacyjnego, niewidzialnych stygmatów, które aktywizowały się w okresie Męki Pańskiej. Była apostołką modlitwy, żarliwej i nieustannej. Eucharystia dawała jej życie i gorliwość do ewangelizacji. Wzywała do pokuty i duchowej walki o każdą ludzką duszę.

Chrystus prosił ją, aby widzieć Boga w każdym człowieku. Kochać bliźniego – znaczy wypełniać wolę Ojca. W czasach chaosu i zamętu, chrześcijanie powinni być budowniczymi pokoju i pojednania między ludźmi. Gdy Chrystus objawia nam się w drugim, mamy w sercu spokój. Miłość zwycięża wszystko – nawet największe cierpienie.

Więcej na http://www.fronda.pl/a/apokalipsa-wypelnia-sie-chrzescijanie-i-kosciol-beda-ukrzyzowani,71155.html

X