42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Modlitwa, która leczy duszę według Ojców Pustyni – o. Józef Augustyn SJ

Modlitwa, która leczy duszę według Ojców Pustyni – o. Józef Augustyn SJ

5 godzin wartościowej nauki o modlitwie zachęcającej do pogłębionej praktyki modlitwy osobistej. Polecamy!

Konferencja I 31’08”
Wszystko zaczyna się na modlitwie
Ile serca jest w mojej modlitwie?
Gdy złe duchy przeszkadzają nam w modlitwie
Modlitwa w czuwaniu i trudzie
Stań się przed Panem jak płomień

Konferencja II 57’24”
O modlitwie, wolności i walce wewnętrznej
Jedność modlitwy i pracy
Modlitwa, która leczy duszę
Kilka informacji o apoftegmatach Ojców pustyni
O dobre życie trzeba walczyć

Konferencja III 39’14”
O samotności, skrusze serca i żalu za grzechy
Samotność warunkiem modlitwy
Samotność i miłość bliźniego
Grzech jako trwonienie życia
Przed grzechem ochroni nas tylko Bóg

Konferencja IV 46’21”
O tym, że nie należy nikogo osądzać oraz o pokorze
Zrozumienie bliźniego zamiast sądzenia
Znoszenie zniewag drogą do pokory
Pokora wyrzuca złe duchy
Pokora św. Matki Teresy z Kalkuty

Konferencja V 33’33”
O pokorze c. d., o prawdziwej mądrości, świętości i szacunku do ubogich
Święty odkrywa świętego
Nikt nie ma prawa gardzić bliźnim
Neurotyczność pogodni za własną wielkością
Ubodzy żyją pośród nas

Konferencja VI 29’04”
O pokoju serca, o potrzebie umiarkowania i walce z namiętnościami
Codzienna modlitwa o pokój serca
Jezusowe drogi pokoju
Potrzeba walki z namiętnościami
O powściągliwości języka

Konferencja VII 35’42”
Blask mądrości Ojców pustyni
Proste są zasady zbawienia
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe
Nie polegaj na swojej sprawiedliwości
Z Jezusem dźwigamy zło naszych bliskich
Czytajmy codziennie Pismo święte

Konferencja VIII 35’32”
Módl się w trudzie i z czujnością…
Chwile naszego zmęczenia i zniechęcenia…
Nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?
To boli, kiedy się nie modlę
Potrzeba hojnej osobistej modlitwy

X