42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Naturalne metody planowania rodziny

naturalne-planowanie-rodziny

Podczas łódzkiego Seminarium Domowego Kościoła, które miało miejsce 28.02.2015 r. rozważany był temat Naturalnego Planowania Rodziny. W czasie jednej z konferencji, małżonkowie Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie, para z dziesięcioletnim stażem małżeńskim, czwórką dzieci, w tym jednym niepełnosprawnym, dzielili się swoimi przemyśleniami na temat NPR oraz świadectwem własnego życia. Chętnych zapraszamy do wysłuchania całej konferencji:

Według Magdaleny Ogrodowczyk Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia małżonków, na który zdecydowali się oboje, z prawą intencją sumienia, co sprawia, że wówczas nie ma miedzy nimi frustracji. Wybór NPR jest wyrazem miłości małżonków do Boga. Oczywistym jest, że na drodze wspólnego życia mogą pojawić się w tym zakresie trudności, bo istnieje w nas, w małżonkach, pęknięcie wynikające z grzechu pierworodnego. Trudności te maja jednak służyć naszemu indywidualnemu i małżeńskiemu rozwojowi.

W ramach NPR używane są metody rozpoznawania płodności, które są metodami naukowymi. Metody rozpoznawania płodności są pewnym narzędziem, planem Boga wpisany w ciało kobiety, który ma służyć umacnianiu wzajemnej miłości małżonków.

Nie są trudne, każdy może się ich nauczyć, ale może brakować łaski, aby się na to zdecydować. Dla niektórych małżonków wsparciem w rozpoznawaniu płodności mogą stać się komputery cyklu. Dla osób zainteresowanych kursami dla nauczycieli i małżonków pragnących stosować NPR proponuje się kontakt z jednym ze stowarzyszeń oferujących fachową wiedzę i wsparcie w tym zakresie, np.: Stowarzyszenie Nauczycieli NPR z siedzibą w Warszawie (http://www.psnnpr.com), Oddział Łódzki (spotkania w Centrum Służby Rodziny w Łodzi) lub Liga Małżeństwo Małżeństwu (http://www.npr.pl).

X