42 211-85-00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Nawrócenie św. Pawła, apostoła

Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła

Choć Szaweł jako dobrze urodzony Żyd świetnie znał starotestamentalne Prawo i wiernie mu służył, to nie ustrzegł się błędów w jego rozumieniu. Nie wahał się nawet przed zabijaniem tych, którzy w jego oczach nie dość gorliwie Prawu służyli, „dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich” (Dz 9,1).

Choć tak bardzo pragnął służyć Bogu, to bardzo rozmijał się z Duchem Pana, czego nie chciał przyjąć do wiadomości. Jak bardzo jest przez to bliski nam. Bóg jednak pragnął wyprostować jego drogi i zainterweniował w niezwykły sposób, co zostało opisane w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich:

 

3 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” 5 „Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”.

 

Od tej chwili życie Szawła diametralnie się zmieniło, a symbolem tej przemiany jest przyjęcie przez nawróconego imienia Paweł. Odkrywa, że umęczony i zmartwychwstały Jezus żyje w Kościele, a prześladowanie chrześcijan i Kościoła jest prześladowaniem Chrystusa.

15 „Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. 16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”.  (Dz 9)

Nawrocenie_Swietego_Pawla,_Apostola_04

X