42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Salezjanie otwierają w Łodzi Szkołę Podstawową

W roku szkolnym 2017/2018 łódzcy Salezjanie otwierają przy ul. Wodnej 34 Szkołę Podstawową.

Nie będzie to szkoła rejonowa.

Kształcenie wczesnoszkolne (klasy 1-3) będzie prowadzone w jednorodnych klasach, osobnych dla dziewczynek i chłopców, co pozwoli w toku nauczania uwzględnić ich naturalne predyspozycje i prawidłowości rozwojowe. W każdej klasie przewidzianych jest dwóch wychowawców, z czego jeden będzie prowadził  kształcenie w ramach zajęć obowiązkowych (w godzinach 8.00- 12.00), a drugi będzie odpowiedzialny za kształcenie świetlicowe (w godzinach popołudniowych, do godz.17.00).

Oferta zajęć świetlicowych jest bogata i obejmuje zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, teatru, wychowania fizycznego i rytmiki oraz innych dobranych stosownie do potrzeb. Prowadzone jest nauczanie języka angielskiego.

  • Kształcenie przedmiotowe w klasach 4-8 również prowadzone będzie w klasach osobnych dla dziewcząt i chłopców. Będzie obejmowało m.in. naukę dwóch języków obcych w wymiarze 3 godzin każdy (język angielski dla wszystkich i do wyboru język hiszpański lub niemiecki). Przedmioty takie jak fizyka, chemia, geografia i biologia realizowane będą w zwiększonej liczbie godzin. W ramach zajęć dodatkowych proponowane są przedmiotowe koła zainteresowań (poszerzające wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia z muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki, sportu, literatury, logiki.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej istnieje możliwość kontynuowania nauki w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.

Będzie można ją bliżej poznać w czasie Dni Otwartych organizowanych w następujące  soboty: 11.02, 04.03, 01.04 i 13.05 w godzinach 9.00-15.00.

Informacje dotyczące rekrutacji: http://lodz.salezjanie.pl/pl/rekrutacja

X