spotkania-malzenskie-

Rekolekcje dla małżeństw

W Uroczysku Porszewice odbywają się różnego rodzaju rekolekcje skierowane do małżeństw:

Spotkania Małżeńskie

Mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej.

Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania, od piątku wieczorem do niedzieli po południu, o charakterze rekolekcji zamkniętych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.

Rekolekcje prowadzone są w oparciu o współczesną wiedzę psychologiczną i teologiczną, a prowadzone są przez pary małżeńskie i kapłana. Ważny jest panujący podczas spotkań klimat wyciszenia, spokoju i refleksji umożliwiający otwarcie się na siebie małżonków i pogłębiony dialog.

Formularz zgłoszenia
Terminarz rekolekcji