42 211-85-00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Św. Franciszek Salezy

Św. Franciszek Salezy

Franciszek Salezy, nieco dzisiaj zapomniany święty, jest bardzo ważny dla ludzi świeckich, ponieważ starał się im przybliżyć drogę do świętości (określany jest nawet kierownikiem duchowym ludzi świeckich), co było bardzo odkrywczą nauką za jego czasów (XVI w.).

Oddanie ludziom świeckim i zrozumienie dla ich stylu życia oddają m.in. następujące myśli Świętego:

  • Cierpliwość w życiu musi być naszym chlebem powszednim; a zwłaszcza z nami samymi, bo bardziej od każdego innego sobie ciążymy.
  • Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień; dobrocią można uczynić owocnym każdy teren.
  • Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy jakie dla Niego robimy, ale sposobem w jaki je wykonujemy.

Ważne i ciekawe dla współczesnego człowiek są jego wskazówki w kwestii modlitwy. Zaleca on, aby wyznaczyć czas swojej modlitwy proporcjonalnie do zajęć, mogą one być krótkie, ale nigdy nie należy ich zaniedbywać. „Chciałbym, abyś po porannym wstaniu uklękła w adoracji przed Bogiem, przeżegnała się i prosiła Go o błogosławieństwo na cały dzień. To nie powinno zająć więcej czasu, niż odmówienie jednego lub dwóch „Ojcze nasz”.

Natomiast wieczór to czas modlitwy – rachunku sumienia oraz przeproszenia Boga za popełnione błędy. W ciągu dnia należy kierować serce do Boga i wyrażać wobec Niego miłość i wierność, a podczas modlitwy wpatrywać się w Niego. Istotna jest prostota.

X