42 211-85-00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Świętych Cyryla i Metodego

Świętych Cyryla i Metodego

Święci Cyryl i Metody, bracia pochodzący z Salonik, od najmłodszych lat mieli kontakt z kulturą słowiańską – w tamtych czasach wielu Słowian zamieszkiwało okolice Salonik. Cyryl opracował pismo do zapisu języka Słowian, co umożliwiło mu dokonanie przekładu Pisma Świętego z greki. Wspierał go w tym jego starszy brat, Metody, a alfabet przez nich opracowany nazwano głagolicą.

Ponieważ bracia byli bardzo dobrze wykształceni, znali m.in. hebrajski, arabski i słowiański, prowadzili misje wśród Chazarów na Krymie, na Półwyspie Arabskim, oraz w Bułgarii, a później na Morawach i Rusi Kijowskiej. Ewangelizowali również Panonię (teren dzisiejszych Węgier).

Święci Cyryl i Metody są patronami Europy. Swoim zapałem ewangelizacyjnym pokazują nam jak bardzo można być wiernym głoszeniu Ewangelii, korzystając z posiadanych talentów.

X