42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Szkaplerz Świętego Michała Archanioła

Szkaplerz św. Michała Archanioła

 

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać: wolność i rozwój Kościoła Świętego; łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami (…); wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów; łaskę dobrej i świątobliwej śmierci (Ze Statutu Rodziny Szkaplerza św. Michała Archanioła).

szkaplerz św. Michała Archanioła

Przyjmujący szkaplerz zobowiązują się do noszenia go (w formie płóciennej lub medalika) i codziennego odmawiania nastepującej modlitwy – prostego egzorcyzmu napisanego przez papieża Leona XIII:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. (łacińska wersja)

Zadania czcicieli św. Michała Archanioła:

  • rozsławianie czci Św. Michała Archanioła i modlitwa o Królestwo Chrystusa i Maryi Niepokalanej w umysłach i sercach ludzkich,
  • świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcanie innych do wierności Panu Bogu,
  • troska o ocalenie dzieci i młodzieży przed zgorszeniem i złem moralnym,
  • modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Dobra duchowe, w których uczestniczą czciciele św. Michała Archanioła:

  1. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Msza św. w intencjach czcicieli św. Michała Archanioła. Zarówno żyjących jak i zmarłych.
  2. Ponadto udział we wspólnych modlitwach odmawianych w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła.

Szkaplerz można przyjąć podczas peregrynacji figury św. Michała Archanioła po Polsce. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać każdy kapłan lub diakon Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny kapłan bądź diakon delegowany przez Zgromadzenie. Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową.

źródło: http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=562&doc=506

Nawiedzenie Figury

W roku 2013 Zgromadzenie św. Michała Archanioła podjęło inicjatywę peregrynacji kopii figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano. Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i proszą o jego pomoc w walce ze złem. Polacy odkrywają na nowo jego wielkość.

Jak zaprosić św. Michała Archanioła do Twojej parafii? więcej informacji – http://www.michalici.pl/patron

X