42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Wigilia bez granic 2017

Wigilia bez granic 2017

Zapraszamy parafian do włączenia się w projekt “Wigilia bez granic”. Chodzi o zaproszenie studentów cudzoziemców lub pracujących obcokrajowców do naszych polskich domów na wieczerzę wigilijną, do zajęcia symbolicznego, pustego miejsca przy stole wigilijnym.

Pragniemy pomóc obcokrajowcom lepiej poznać naszą polską kulturę, tradycję i religię. Wiemy, że na obcej ziemi, gdzie wiele rzeczy jest dla nas nowych, innych, czujemy się często co najmniej niekomfortowo. Dlatego pomóżmy tym, których los z jakichś powodów przygnał do naszego kraju i okażmy im przysłowiową polską gościnność. Podzielmy się z nimi ciepłem rodzinnego spotkania, które cechuje czas Bożego Narodzenia.

W zeszłym roku podczas Światowych Dni Młodzieży wiele polskich rodzin gościło pod swoim dachem młodych pielgrzymów z całego świata. Było to wielkim błogosławieństwem dla obu stron. Teraz możemy zaprosić tych, którzy nie mogą wrócić na Święta do swoich domów, bo mają za daleko albo po prostu ich nie stać. Jako naród możemy w ten sposób dać innym piękny przykład miłości chrześcijańskiej.

Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób można zaprosić cudzoziemców na wigilię zapraszamy na stronę internetową www.WigiliaBezGranic.com

Dziękujemy.

 

Charakterystyka dzieła „Wigilia bez granic 2017”


W grudniu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja projektu „Wigilia bez granic” zorganizowana przez Instytut Myśli
Schumana. Pomysł tego projektu zrodził się 2 miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia i jak się w krótkim czasie okazało
– odniósł ogromny sukces.

Promocja projektu odbyła się w wielu miastach Polski głównie na uczelniach i wśród polskich rodzin, które
wykazały wspaniałą gościnność wobec cudzoziemców w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży. W projekcie
„Wigilia bez
granic 2016”
wzięło udział kilkaset polskich rodzin, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich
wigilijnych stołach.
Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Turcja, Indie, Chiny, Egipt czy Armenia. 

Jakie są źródła sukcesu tego dzieła? „Wigilia bez granic” polega na budowaniu relacji między ludźmi z różnych
krajów poprzez konkretne praktyczne spotkanie na Wigilii. Zazwyczaj pomoc cudzoziemcom czy solidaryzowanie się z nimi
przybiera formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. „Wigilia bez granic” stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które
na stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami.


Człowiekiem, który zainspirował nas do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem
Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzenie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi.
Jego główną
ideą życiową było zbudowanie Europy na wartościach chrześcijańskich.
Schuman był zdania, że wszystkie systemy
społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi. Po drugiej wojnie
światowej, dominującymi emocjami wśród społeczeństw Europy były wrogość i nienawiść, natomiast Robert Schuman
posiadał niesamowity dar usuwania barier i jednoczenia ludzi. Podążając ideą wyznaczoną przez tego wspaniałego
człowieka,
Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą stworzenia projektu „Wigilii bez granic”, który ma na celu dalsze
realizowanie ścieżki wyznaczonej przez Roberta Schumana – ścieżki budowania jedności i życzliwości między ludźmi.

Głównym założeniem projektu jest większa jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez dokładniejsze
poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom
do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu
przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane i rozwijane.

W ramach projektu, przewidywane są również spotkania integracyjne przed samą Wigilią, na których rodziny
goszczące mogą poznać się z wybranymi przez siebie gośćmi, zaś w dalszej kolejności po Wigilii w ciągu roku proponuje się
systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami w tzw. Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce mieszka
wielu cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na długie lata. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów świata i
bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na polskich uczelniach studiuje ponad 60 tysięcy studentów ze 157 państw,
zaś ponad 1 milion obcokrajowców to aktywni zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.

Głównym celem świątecznego projektu stworzonego przez Instytut Myśli Schumana jest jednoczenie ludzi, aby
prowadzić do solidarności i pokoju między narodami w duchu idei Roberta Schumana. W tym roku planowane jest
zwiększenie promocji projektu w całej Polsce i zaproszenie do niego wszystkich cudzoziemców oraz rodziny, które
przyjmowały do swoich domów młodzież na Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w nowej inicjatywie „Wigilia bez granic”. Niech tradycyjne wolne miejsce
i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, aby
ożywić naszą piękną tradycję.

Prosimy media i wszystkie środki masowego przekazu o włączenie się w kampanię reklamową na rzecz tego
dzieła.
Niech „Wigilia bez granic” będzie wspólnym dziełem całej Polski, aby dać świadectwo Europie i światu, że prawdziwa
wspólnota narodów powinna być oparta na jedności, solidarności i pokoju. Niech przez to dzieło Polska pokaże Europie, że
istnieje model budowania zdrowej, normalnej i twórczej relacji między ludźmi z różnych narodów, co eliminuje tzw.
„zjawisko getta” jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście warto sobie przypominać, że pewne
doświadczenia i tradycja dobrego funkcjonowania ludzi z różnych narodów miało miejsce w ramach
„Wspólnoty Narodów
Pierwszej Rzeczpospolitej”
przez ok. 400 lat.

X