wspolnota-trudnych-malzenstwt

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Wspólnota Trudnych Małżeńst SYCHAR zorganizowała Ogólnopolskie Rekolekcje w Porszewicach w dniach 19-21.04.2013.

Podczas rekolekcji ks. dr Marek Dziewiecki, który jest Krajowym Duszpasterzem ds. Powołań wygłosił konferencję „Przysięga małżeńska i jej konsekwencje”.

Wspólnota kieruje się pragnieniem uratowania każdego przeżywającego trudności sakramentalnego małżeństwa i właśnie do małżeństw zagrożonych rozpadem skierowane są rekolekcje Wspólnoty SYCHAR. Tylko Bóg może uzdrowić relację małżeńską, czasami nawet wbrew nadziei. Więcej o Wspólnocie: http://sychar.org/

 

Nagrania konferencji można wysłuchać tutaj:

https://archive.org/details/przysiega-malzenska