42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Wszystko mogę, bo On mnie umacnia

Rekolekcje mogą być czasem odnowienia relacji z Jezusem. To szansa na to, aby w swej słabości zwrócić się do Niego i przeżyć Jego działanie we własnym życiu. Doświadczyć tego, że Zmartwychwstały Pan pokonał śmierć, wszelki grzech i lęk, i bardzo pragnie obdarować nas nowym życiem w jedności z Nim.

„Chrystus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników; nie ludzie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy, słabi, źle się mający. Chrystus właśnie do tych chorych, słabych grzeszników, skierowuje swoje wezwanie: „Pójdź za Mną”. Decyzja musi być podjęta na płaszczyźnie wiary, która zawiera w sobie także wyznanie: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (FLP 4, 13). „Jakże się to stanie?” – pyta równie trwożnie Maryja, kiedy staje przed Nią wezwanie Boże. Odpowiedź brzmi: „Moc Najwyższego zstąpi na Ciebie, Duch Święty zstąpi na Ciebie. U Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1, 34-37). Wtedy Maryja wypowiada swoje „fiat”, „niech mi się stanie”, opierając się nie na własnej mocy, ale na mocy Boga. Taka sama sytuacja istnieje w życiu każdego, kto wchodzi na drogę ucznia. Po zrozumieniu, czego wymaga od niego wybranie tej drogi, może powstać i powstaje pytanie: Jakże się to stanie? Przyjdzie jednak także odpowiedź: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia; u Boga nie ma nic niemożliwego.

(…) Trzeba sobie jasno zdawać sprawę z własnej słabości, a swoje „tak” wypowiedzieć w zawierzeniu mocy Bożej. Wtedy „tak” człowieka, jego zawierzenie, zgoda, pozwala Bogu działać. To jego słowo wiary wyzwala w nim moc Bożą. Dlatego Bóg oczekuje tego całkowitego, bezgranicznego oddania się najpierw na płaszczyźnie intencjonalnej.  Oznacza to świadomą, wolną akceptację konsekwencji przy równoczesnym wyznaniu: słaby jestem, nie wiem jak to się stanie, kiedy to się stanie, ale jestem gotowy, bo ufam mocy Bożej.

X