42 211 85 00
recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Aktualności

Tożsamość chrześcijańska a jej zagrożenia

Zadanie przyswojenia sobie i wyrażania naszej tożsamości okazuje się nie zawsze łatwe, ponieważ, będąc grzesznikami, wciąż będziemy kuszeni przez ducha tego świata, który przejawia się na różne sposoby. Chciałbym wskazać na trzy z nich. Jednym jest zwodnicze światło relatywizmu, który przysłania blask prawdy i, wstrząsając...

Read more

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Dlaczego „Krucjata”? KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol...

Read more

Sedno tożsamości chrześcijańskiej

Raz jeszcze – to żywa wiara w Chrystusa jest naszą najgłębszą tożsamością, to znaczy być zakorzenionymi w Panu. Jeśli to jest, to wszystko inne jest drugorzędne. Od tej głębokiej tożsamości, tej żywej wiary w Chrystusa, w której jesteśmy zakorzenieni, od tej głębokiej rzeczywistości zaczyna się nasz dialog i to nią mamy...

Read more

W jaki sposób żyć, by pokój Chrystusowy wypełniał moje serce?

Jak żyć, by Bóg oddychał we mnie? Jak być z biednymi, potrzebującymi? Jak żyć, aby łączyć przeżywanie cierpienia z Chrystusem? O codziennej świętości, byciu naczyniem dla Boga i przyjmowaniu błogosławieństwa od Niego. O Ewangelii, która stała się normą życia i o cudach, które Bóg czyni w nas. Słowo nie tyko…...

Read more

Peregrynacja relikwii Chrystusowego Krzyża i relikwii świętej Marii Magdaleny

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO o peregrynacji relikwii Chrystusowego Krzyża i relikwii świętej Marii Magdaleny Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny przeżywa w Polsce peregrynację relikwii Chrystusowego Krzyża i relikwii świętej Marii Magdaleny. Do Łodzi, do w Archikatedry Arcybiskupiej św. Aleksandra...

Read more

Sercem dialogu empatia

Wreszcie, autentyczny dialog wraz z wyraźnym poczuciem własnej tożsamości chrześcijańskiej wymaga także zdolności do empatii. Myślę, że żeby mógł zaistnieć dialog, musi być ta empatia. Jesteśmy wezwani, by nie tylko słuchać słów wypowiadanych przez innych, ale także pozawerbalnego przekazu ich doświadczeń, ich nadziei, ich...

Read more

A ja? Gdzie chcę jeść?

A ja? Gdzie chcę jeść? „Jeśli spojrzymy wokół nas, to zdajemy sobie sprawę, że istnieje tak wiele propozycji pokarmu, które nie pochodzą od Pana i które pozornie bardziej zaspokajają. Niektóre są podsycane pieniądzem, inne sukcesem i próżnością, inne władzą i pychą. Ale pokarmem, który nas naprawdę posila i zaspokaja jest...

Read more

Eucharystia jest naszym pokarmem

Eucharystia jest naszym pokarmem „Nie pieniądz, sukces, próżność, władza czy pycha, lecz Eucharystia jest pokarmem, który nas naprawdę posila i zaspokaja, a jej istotą jest miłość” – powiedział papież Franciszek podczas Mszy Świętej sprawowanej w uroczystość Bożego Ciała. „Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód, taki głód, którego…...

Read more

Odkryć na nowo gościnność cz2

Odkryć na nowo gościnność cz.2 Jeśli uwrażliwimy się na bolesne kontury naszej wrogości, będziemy mogli zidentyfikować również jej przeciwieństwo, do którego zostaliśmy powołani, czyli gościnność. (…) Z tego powodu gościnność oznacza przede wszystkim stwarzanie wolnej przestrzeni, gdzie może wejść obcy i stać się przyjacielem,...

Read more

Odkryć na nowo gościnność

Odkryć na nowo gościnność A jednak, jeśli istnieje jakieś pojęcie, któremu warto przywrócić pierwotną głębię i drzemiące w nim możliwości, to jest nim właśnie pojęcie gościnności. Opowieści ze Starego i Nowego Testamentu ukazują nie tylko, jak poważny jest obowiązek przyjmowania obcych w domu, ale mówią nam także, że...

Read more
X