Rezerwacja, potwierdzenie rezerwacji, anulowanie rezerwacji:

  1. Dokonanie rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres umieszczony na stronie internetowej www.uroczyskoporszewice.pl bądź za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na w/w stronie. Po otrzymaniu przez nas poprawnie wypełnionego zgłoszenia z zamówieniem zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności Ośrodka w danym terminie. W przypadku dostępności Ośrodka, zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany w zgłoszeniu adres email, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego.
  2. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa w zgłoszeniu adres mailowy w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 72 godziny od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku na rachunek wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Wysokość zadatku zostaje określona dla każdej rezerwacji indywidualnie. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zadatku. Pozostałą kwotę należy rozliczyć w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.
  3. Osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie.
  4. W przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku.
  5. W przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn leżących po stronie właściciela, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconego zadatku.