REGULAMIN REZERWACJI ORAZ POBYTU W OŚRODKU KONFERENCYJNO-REKOLEKCYJNYM W PORSZEWICACH

I. Zasady rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Ośrodka, akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 2. Zgłoszenie pobytu w Ośrodku niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku.
 3. Rezerwacji dokonać można drogą e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Goście zobowiązani są do wpłaty zadatku w ciągu 7 dni w wysokości 10% (chyba, że umowa stanowi inaczej) przybliżonej kwoty danej usługi. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby (instytucji), na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz termin realizacji.
 5. Pozostała należność wynikająca z zamówionych usług powinna zostać dokonana na trzy dni przed datą przyjazdu do Ośrodka (chyba, że umowa stanowi inaczej).
 6. Goście mają prawo do rezygnacji z pobytu/usługi, jednakże zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie jej odwołania w okresie mniejszym niż 60 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu/usługi.
 7. Finalne rozliczenie usługi zostaje naliczone według listy uczestników, którą organizator (rezerwujący) jest zobowiązany przesłać drogą mailową/dostarczyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pobytu w Ośrodku.

II Prawa i obowiązki

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia od godz. 16:00 i kończy ostatniego o godz. 14:00 (chyba, że umowa stanowi inaczej).
 2. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 3. Goście mają prawo do korzystania z parkingu według wskazań Ochrony zajmującej się porządkiem na terenie całego obiektu.
 4. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatnym parkingiem niestrzeżonym. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 5. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych (droga ewakuacji).
 6. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości i personelu oraz prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka zabrania się przenoszenia i przestawienia wszelkich mebli i sprzętów będących własnością Ośrodka.
 7. Goście zobowiązani są do przestrzegania poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 8. Goście mają obowiązek zgłoszenia w recepcji wszelkich uwag i usterek dotyczących pokoju niezwłocznie po zameldowaniu
 9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 10. Zgubienie klucza przez Gościa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 11. Goście mają obowiązek zgłosić diety żywieniowe najpóźniej na 5 dni przed przyjazdem.
 12. Goście będący grupą mają obowiązek przesłać szczegółowy plan dotyczący pobytu najpóźniej 5 dni przed przyjazdem.
 13. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany planu danej grupy.
 14. Gościom korzystającym z usług Ośrodka zabrania się wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, kuchni, magazynach.
 15. Rozmieszczenie Gości w pokojach oraz korzystanie z sal konferencyjnych należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed przyjazdem.
 16. Do dyspozycji Gości jest Kaplica oraz korzystanie z sali konferencyjnej (dostosowanej do wielkości grupy). Pozostałe udogodnienia należy ustalać indywidualnie.
 17. Szczegółowy cennik oraz oferta dostępne są na stronie internetowej Ośrodka www.uroczyskoporszewice.pl.

III Postanowienia końcowe

 1. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży – prawo takie posiada tylko i wyłącznie Ośrodek.
 2. Na terenie Ośrodka można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w Ośrodku – przepisy HACCP.
 3. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2018 r.

Dyrektor Ośrodka Konferencyjno–Rekolekcyjnego w Porszewicach

Zbigniew Pawlik